-9%
750,000.00  680,000.00 
-1%
900,000.00  890,000.00 
260,000.00 
-3%
165,000.00  160,000.00 
-6%
685,000.00  645,000.00 

78,000.00 
-6%
685,000.00  645,000.00 
-13%
235,000.00  205,000.00 

Vang Đà Lạt Ladofoot

Rượu Vang Đà Lạt Hộp 3 Lít

235,000.00 
128,000.00 

-4%
280,000.00  270,000.00 
-6%
125,000.00  118,000.00 
-9%
130,000.00  118,000.00 

-14%
220,000.00  190,000.00 
-1%
180,000.00  178,000.00 
-8%
130,000.00  120,000.00 
-25%
275,000.00  205,000.00 
-2%
130,000.00  128,000.00 
-9%
195,000.00  178,000.00 

CHIVAS - BALLANTINE

RƯỢU LABEL 5 1 Lít & 700ml

330,000.00 

CHIVAS - BALLANTINE

CHIVAS 12 NĂM 3L & 4,5L

3,270,000.00 
-13%

CHIVAS - BALLANTINE

RƯỢU WALL STREET 39%

190,000.00  165,000.00 
930,000.00 

CHIVAS - BALLANTINE

RƯỢU CHIVAS 18 NĂM 1 LÍT

1,480,000.00 
-1%
1,650,000.00  1,635,000.00 
1,785,000.00 
1,245,000.00 

2,475,000.00 

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU SINGLETON 18 NĂM

2,390,000.00 

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU SINGLETON 15 NĂM

1,745,000.00 
-4%

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU SINGLETON 12 NĂM

980,000.00  945,000.00 
-3%
970,000.00  940,000.00 
-5%

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK

820,000.00  780,000.00 
-5%

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU JOHNNIE WALKER GREEN 15 NĂM

930,000.00  885,000.00 
-3%

JOHNNIE WALKER - SINGLETON

RƯỢU JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 2020

3,700,000.00  3,595,000.00 

695,000.00 

VODKA NHẬP KHẨU

Rượu Vodka Bạch Dương

178,000.00 
-19%
1,090,000.00  880,000.00 
-11%

VODKA NHẬP KHẨU

RƯỢU BELUGA BLUE XANH 700ML

1,090,000.00  975,000.00 
995,000.00 
318,000.00 

VODKA NHẬP KHẨU

RƯỢU VODKA VỊT TRỜI NGA

265,000.00 
-7%
85,000.00  79,000.00 

-3%
1,780,000.00  1,720,000.00 

365.00 
345,000.00 
375,000.00 
445,000.00 
495,000.00